Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) / Vermijdende/Restrictieve Voedselinname Stoornis

 • Vermijd je (kind) voeding vanwege een bepaalde smaak, kleur of textuur?
 • Eet je (kind) hierdoor niet gevarieerd?
 • Heb je of heeft je kind weinig eetlust?
 • Val je af of groeit je kind niet goed?
 • Of word(t) je (kind) dikker door alleen maar ongezonde voeding te eten?
 • Vind(t) je (kind) het lastig om samen met anderen te eten?

Dit zijn kenmerken van een vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis, ook wel ARFID genoemd (afgekort vanuit de Engelse term Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder). Iemand met ARFID eet zeer selectief, hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan de kenmerk van voeding zoals kleur of geur bepalend zijn of is er een aversie tegen bepaalde textuur, zoals glibberige voeding. Daarnaast kan het vermijden van eten door angst voor verslikken, braken of stikken komen. Het kan ook komen door een desinteresse voor eten of doordat er geen eetlust is. Deze eetstoornis kan al op jonge leeftijd ontwikkeld worden.

Oorzaken en gevolgen van een vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis
Vaak is er sprake van meerdere problemen wanneer deze eetstoornis wordt ontwikkeld. Hierdoor kan er niet één specifieke oorzaak aangewezen worden. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • Een traumatische ervaring: een negatieve ervaring met voeding, zoals het gevoel dat je stikte toen je je verslikt had, kan tot negatieve associaties leiden met voeding en tot ARFID leiden
 • Een ontwikkelingsstoornis of ziekte: als je lange tijd zelf niet hebt kunnen eten en bijvoorbeeld sondevoeding nodig had
 • Een allergie of voedselintolerantie: wanneer je lichaam niet goed reageert op bepaalde voeding en je hierdoor voeding moet vermijden
 • Persoonlijke factoren, zoals hooggevoeligheid: bepaalde zintuiglijke prikkels zoals smaak kunnen als te sterk ervaren worden
 • Emotionele en relationele problemen waardoor afwijkend eetgedrag ontwikkelt wordt
 • Erfelijke factoren: wanneer er eetstoornissen in de familie voorkomt

Wanneer je zeer selectief eet en veel voedingsproducten vermijdt, ontstaat er een tekort aan voedingsstoffen. Hierdoor kan je afvallen en ondervoed raken. Dit kan ook de groei en verdere ontwikkeling van een kind in de weg staan. Je kunt ook juist aankomen als je veelal ongezonde voedingskeuzes maakt. Door deze eetstoornis voel je je anders dan anderen en kan je hierdoor in een sociaal isolement terechtkomen of depressief raken.

Mijn rol als diëtist
Als gespecialiseerde diëtist in eetstoornissen help ik jou in kleine stapjes toe te werken naar een gezonder en volwaardig eetpatroon. In mijn begeleiding staat het proberen van verschillende voeding centraal. Ik leg je daarbij uit waarom het belangrijk is om gevarieerd te eten. Jij bepaalt welke stapjes je wil nemen, want het belangrijkste is dat jij je er goed bij voelt. Zo help ik jou naar een fijne relatie met eten en meer balans in je eetpatroon. Hierbij vind ik het belangrijk om samen te werken met een psycholoog, zodat er ook gekeken wordt naar de achterliggende oorzaken van je eetstoornis. Zo kan jij met gespecialiseerde hulp je eetstoornis overwinnen.

arfid

arfid