Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring Diëtist Leusden

Diëtist Leusden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Hoe ik omga met jouw persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten van mijn praktijk, zijn gegevens van jou nodig. Die verstrek je telefonisch tijdens het maken van de eerste afspraak. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer/ mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtist Leusden heeft jouw persoonsgegevens nodig om goede zorg aan je te kunnen verlenen; voor het uitvoeren van de werkzaamheden, om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Deze wordt alleen opgevraagd als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. In bepaalde gevallen kan je, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van je vragen
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • het behandelen van geschillen
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek

Hoe lang bewaart Diëtist Leusden jouw gegevens?

Diëtist Leusden bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Je gegevens worden alleen aan derden gegeven als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, wordt die vooraf aan jou gevraagd.

De persoonsgegevens zullen alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van jouw behandeling
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek)
 • ICT hosting organisatie(s) om jouw gegevens veilig te bewaren
 • derden die zijn belast met/nodig zijn voor het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft
 • anderen, indien:
  • je ondubbelzinnige toestemming hebt verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van jou (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak)

Met bovenstaande partijen is een overeenkomst om te zorgen voor een standaardniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtist Leusden blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken.  Wanneer je van mening bent dat de gegevens die opgeslagen zijn niet correct zijn, mag je schriftelijk verzoeken om de gegevens aan te passen. Stuur dit schriftelijk verzoek naar info@diëtistleusden.nl. Er wordt dan een afspraak met je gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. Ook kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als dit gebeurt kan Diëtist Leusden (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Je gegevens worden in dat geval opgeslagen in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

Toestemming tot verwerking persoonsgegevens intrekken

Je kunt toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Diëtist Leusden kan dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. De gegevens worden in dat geval op in een inactief archief (zie boven).

Herstelzorg na COVID19: 4 uur extra vergoeding en medewerking onderzoek

Cliënten die in aanmerking komen voor de extra vergoeding voor herstelzorg na corona, kunnen uitsluitend gebruikmaken van 4 extra uren dieetadvies uit de basisverzekering indien zij gedurende de behandelperiode meewerken aan onderzoek om de effecten van de paramedische herstelzorg te monitoren. Door het ondertekenen deze privacy en cookieverklaring ga je akkoord met je medewerking aan dit onderzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Diëtist Leusden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden niet langer dan nodig is verwerkt voor het leveren van goede zorg. Diëtist Leusden houdt zich aan de bewaartermijnen van de WGBO. Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die via derden ontvangen zijn. Toch kan er onverhoopt iets mis gaan bij de verwerking van je persoonsgegevens. Indien dat gebeurt, word je daarvan op de hoogte gesteld. Ben je het niet eens met de manier waarop je persoonsgegevens is verwerkt? Je kunt dan via info@dietistleusden.nl bezwaar maken.

Cookies

Het gebruik van cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder tref je een korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke (externe) websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot wordt kort uitgelegd wat je kunt doen als je liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via jouw browser op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen.

Hoe werken cookies?

Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, met name bij het gebruik van websites die je vaker bezoekt.
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) jouw surfgedrag en worden veelal gebruikt om jouw bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc). Deze cookies brengen voordelen voor je mee. De cookies kunnen namelijk worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Beleid met betrekking tot inzet cookies

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen jouw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren jouw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen persoonsgegevens.
Wel wordt op onze website gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden — waaronder een aantal social media plug-ins (bv. Facebook, Google+, Twitter e.a.). Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor het delen van content op andere sociale platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Jouw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd. Welke diensten en social media plug-ins van derden er precies worden ingezet op onze websites, staat in bovenstaand overzicht beschreven.
Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken geen gebruik van – en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Liever geen cookies toestaan?

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient je de instellingen in jouw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij je naar het ‘Help’-menu van jouw browser voor het instellen van jouw cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt je op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:

Als je het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door jouw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

Meer informatie

Wil je meer informatie?

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met mij via info@dietistleusden.nl.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.