Vergoedingen en tarieven

Vergoeding voor de diëtist

De titel diëtist is wettelijk beschermd. Alleen zorgverleners die een HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken. Als diëtist ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van diëtisten.

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars.

Je krijgt een vergoeding voor de eerste drie behandeluren (180 minuten) per kalenderjaar. Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico. Heb je je eigen risico nog niet verbruikt, dan worden de kosten door je zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor de diëtist, krijg je meer uren vergoed. Kijk op de website van Zorgwijzer welke pakketten aanvullende uren bevatten en hoeveel dit betreft.

Verwijsbrief

Als diëtist ben ik direct toegankelijk en heb je bij alle zorgverzekeraars geen verwijsbrief nodig om bij mij een afspraak te maken. Alleen voor huisbezoek en COVID-herstelzorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tarieven vanaf 1-1-2023

Per 1-1-2023 heeft er in lijn met de tarieven van de zorgverzekeraars en de huidige inflatie een tariefswijziging plaatsgevonden.

Voor alle consulten die niet aan de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden, worden onderstaande tarieven gehanteerd. Betaling gaat per factuur en wordt na het consult naar u gemaild of per post verstuurd.

 • Intakegesprek (60-75 min consult + 30 min analysetijd): €111,- – €129,50
 • Vervolgconsult standaard (30 min): €37,-
 • Vervolgconsult lang (45 min): €55,50
 • Vervolgconsult 1 uur (60 min): €74,-
 • Kort (weeg)consult  (15 min): € 18,50
 • Toeslag huisbezoek (alleen in Leusden of in een straal van 5 km rond Leusden): € 37,-

Alle consulten kunnen ook telefonisch of via een videogesprek plaatsvinden.

Pakketten

De pakketten en rittenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden. De eerste 180 minuten binnen het pakket kunnen aan de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. De pakketten en rittenkaarten dienen vooraf betaald te worden.*

Pakket ‘Eetproblemen of emotie-eten aanpakken’: €270,-

 • Intakegesprek (75 min consult + 30 min analysetijd)
  – Inclusief jouw persoonlijke actieplan
 • Op maat gemaakt voorbeelddagmenu (op basis van jouw behoeften)
 • 3x vervolgconsult lang
  – Inclusief het bespreken van opdrachten die je thuis gedaan hebt

Pakket ‘Voedselovergevoeligheid aanpakken’: €270,-

 • Intakegesprek (75 min consult + 30 min analysetijd)
 • Op maat gemaakt voorbeelddagmenu (op basis van jouw behoeften)
 • 3x vervolgconsult lang
  – Inclusief bespreken bevindingen eet- en klachtendagboek
  – Inclusief bespreken eliminatiefase (bijvoorbeeld van 1 allergeen of FODMAP-groep of het gehele FODMAP-dieet)
  – Inclusief bespreken herintroductiefase (bijvoorbeeld van 1 allergeen FODMAP-groep of het gehele FODMAP-dieet)

Je kunt ook gebruik maken van een Rittenkaart:

 • 150 minuten voor € 172,- (5x standaard consult of 3x lang consult + 1x kort consult) – € 13,- korting 
 • 225 minuten voor € 258,- (5x lang consult of 7x standaard consult + 1x kort consult) – € 19,50 korting
 • 300 minuten voor € 345,- (10x standaard consult of 6x lang consult + 1x standaard consult) – € 25,- korting

De aangegeven verdeling van de minuten dienen als voorbeeld. De minuten kunnen ook middels een andere verdeling verbruikt worden. Ook kunnen de minuten gebruikt worden voor het opstellen van een nieuw voorbeelddagmenu (30 minuten) of een nieuwe voedingsanalyse (30 minuten).

* Eventueel kan in overleg in termijnen betaald worden.

Betalingen

Raadpleeg de algemene voorwaarden van Diëtist Leusden voor de betalingstermijn en andere zaken rondom uw betaling.

Houdt u er rekening mee dat er administratiekosten in rekening gebracht worden wanneer een betalingsherinnering nodig is bij het uitblijven van uw betaling. Hiervoor verwijs ik u graag naar de algemene voorwaarden van Diëtist Leusden.

No show-beleid

Het kan natuurlijk voorkomen dat u op een gemaakte afspraak niet kunt verschijnen. U kunt de afspraak tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen. Zo is er op die tijd ruimte voor een andere cliënt.

Mocht u niet tijdig afzeggen dan krijgt u de kosten van het consult in rekening gebracht. Deze dient u zelf te betalen want de zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.