Voedselovergevoeligheid

  • Krijg je een heftige reactie na het eten van een bepaald voedingsmiddel?
  • Of heb je onverklaarbare darmklachten?
  • Is bij jou een allergie geconstateerd middels een bloedonderzoek?
  • Wil je weten wat qua voeding het beste voor je kindje is bij een (vermoeden op een) allergie?

Bij een voedselovergevoeligheid onderscheiden we twee verschillende types: voedselallergie en voedselintolerantie.

Voedselallergie
Bij een voedselallergie reageert je immuunsysteem op bepaalde eiwitten in de voeding. Deze eiwitten (allergenen) worden door het lichaam als vijandig gezien waardoor het immuunsysteem antistoffen aanmaakt. Deze reactie kan al ontstaan bij een kleine hoeveelheid van een allergeen. De meest voorkomende allergenen zijn koemelk, schelpdieren, kippenei, soja, pinda’s, noten, en tarwe. Er zijn 14 wettelijke allergene stoffen die altijd dikgedrukt op het etiket van de verpakking vermeld moeten staan. Daarnaast moeten ze apart vermelden worden bij de allergenen. Dit is allemaal vastgelegd in de allergenenwetgeving.

Een allergie kan mild tot zeer ernstig tot uiting komen. Milde klachten zijn jeuk, kriebel of lichte zwelling in de keel of rondom de ogen. Ook kan er roodheid van de huid ontstaan of juist in of om de mond. De verschijnselen kunnen binnen enkele minuten tot een uur na voedselinname ontstaan. Soms  kan het ook 24 tot 48 uur duren voordat je iets merkt.

Anafylactische shock
Zeer ernstige klachten kunnen leiden tot een anafylactische shock. Dit is een levensbedreigende situatie die kan ontstaan na het eten van bijvoorbeeld een pinda of sesam. Ook kan dit ontstaan door een allergische reactie op medicijnen of wespensteken. Het is van groot belang op tijd in te grijpen, want  iemand kan bewusteloos raken of er aan overlijden. Al binnen enkele minuten kunnen de klachten ontstaan en soms kan dit uren aanhouden. Om de reactie te stoppen is een adrenaline-injectie (EpiPen) nodig.

Een anafylactische shock begint vaak met een prikkelend gevoel, jeuk of een metaalachtige smaak in de mond. De volgende klachten kunnen daarna (tegelijkertijd) ontstaan:

  • moeilijk ademen, gevoel van benauwdheid
  • warm gevoel, zweten
  • braken
  • buikkrampen, diarree
  • zwellingen in de mond en keel
  • galbulten (urticaria)

Een vorm van anafylaxie dat een stuk minder vaak voorkomt is inspanningsgeïnduceerde anafylaxie. De klachten ontstaan dan alleen wanneer binnen 2 tot 3 uur na het eten van een allergeen intensieve fysieke inspanning verricht wordt. Om dan te achterhalen op welke voeding een allergische reactie is ontstaan, is het belangrijk uitgebreid de voeding over de gehele dag door te nemen.

Voedselintolerantie
Bij voedselintolerantie speelt het immuunsysteem geen rol zoals bij voedselallergie. Een voedselintolerantie kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat het lichaam een enzym onvoldoende aanmaakt, zoals bij lactose-intolerantie. Daarnaast kan een intolerantie veroorzaakt worden door een niet goed werkende transporteiwit, zoals bij fructose-intolerantie. Het lichaam kan ook overgevoelig reageren op stoffen die van nature in voeding voorkomen, zoals bij een histamine-intolerantie. Als laatst kan het lichaam overgevoelig reageren op stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd, zoals kleur- en geurstoffen.

Bij voedselintolerantie speelt de hoeveelheid een grote rol. Iemand met een lactose-intolerantie kan bijvoorbeeld toch een klein schaaltje yoghurt eten zonder klachten te ondervinden. Dit wordt de tolerantiegrens genoemd. Wanneer de tolerantiegrens overschreden wordt, kunnen de klachten ontstaan. Dit kan heel geleidelijk gaan en kan van dag op dag verschillen. De tolerantiegrens wordt namelijk beïnvloedt door o.a. je algehele gesteldheid en stress.

De klachten van voedselintolerantie kunnen mild tot ernstig zijn, maar zijn niet levensbedreigend. Milde klachten zijn o.a. hoofdpijn, misselijkheid, een opgeblazen gevoel, waterige ogen of uitslag/ roodheid van de huid. Ernstige klachten zijn o.a. benauwdheid, duizeligheid, pijn op de borst, vernauwde keel en hevige diarree.

Mijn rol als diëtist
Bij zowel voedselallergie als voedselintolerantie gaan we samen op zoek naar de relatie tussen voeding en jouw klachten. Dit doe ik door middel van een eet- en klachtendagboek (of speciale app) die door jou is bijgehouden. Door het elimineren van voeding en later deze weer te herintroduceren, wordt een voedselallergie of – intolerantie bevestigd. Bij een ernstige voedselallergie zal altijd eerst overlegd worden met de arts of allergoloog om te bepalen of herintroductie zinvol is. Bij een voedselintolerantie wordt de herintroductiefase gebruikt om meer inzicht te krijgen in de tolerantiegrens.

Wil je meer grip krijgen op je klachten en weer kunnen genieten van eten? Maak dan nu een afspraak voor een intakegesprek.